تولید و فروش ضدیخ برپایه نیترات های سدیم و کلسیم

شهر : مشهد

بتن ریزی در شرایط آب و هوایی سرد همواره یکی از مشکلات عمده برا مجریان محترم است به این دلیل که آب و هوای سرد باعث یخ زدن آب بتن و در نتیجه انبساط حجمی بتن میشود که معضلات زیادی را برای بتن ایجاد میکند.

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید حاوی نیترات های سدیم و کلسیم

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتن بخصوص ضدیخ بتن مایع فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×