تولیدوفروش ضدیخ بتن با حداقل زمان گیرش

شهر : مشهد

تولید و فروش انواع افزودنی های بتنی برای بتن ریزی در محیط های مختلف
تولید و فروش ضدیخ بتن با افزودنی های دارای ترکیبات آلی محلول
تولید و فروش ضدیخ متناسب و مطلوب با زمان گیرش سریع

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×