تولید و فروش ضدیخ بتن ویژه در مشهد

شهر : مشهد

ضدیخ بتن ویژه برای شرایط ویژه بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد،تسریع در گیرش بتن و ملات ،افزایش هیدراتاسیون میباشد.

تولید و فروش ضدیخ در جه یک بتن مایع در مشهد

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ بتن مایع فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×