تولید و فروش ضدیخ بتن مایع با مناسب ترین مخلوط

شهر : مشهد

انتخاب مواد افزودنی ضدیخ بتن به یک سریع عوامل بستگی دارد از قبیل:
نوع سازه ،شرایط عملیات،روش های محافظت شده در بتن ریزی زمستانی
نوع سیمان مصرفی و انواع ملات مورد استفاده میباشد.

تولید و فروش ضدیخ درجه یک در مشهد

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×