تولید و فروش ضدیخ بتن برای سازه های بتن آرمه

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ متناسب و مطلوب برای سازه های بتن آرمه،بتن های پاششی شاتکریت ها، گودبرداری ها و برای احداث تونل
تولید و فروش افزودنی های بتنی برای شرایط آب و هوایی سرد
تولید و فروش ضدیخ مناسب و مطلوب برای کاهش زمان گیرش

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×