تولیدو فروش ضدیخ بتن با کیفیت حاوی ترکیبات عالی

شهر : مشهد

تولید و فروش افزودنی های تند گیر کننده برپای تری اتانول آمین و کلسیم فرمات که برای فراهم کردن خاصیت تند گیری بدون ایجاد اثرات خوردگی میباشند.
تولید و فروش افزودنی هایی بر پایه کلسیم فرمات مانند ضدیخ های کلسیم فرمات که بیشترین تاثیر را در افزایش کسب مقاومت دارند.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد ومحصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×