تولید و فروش ضدیخ بتن مایع بصورت جزئی و عمده

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع به مقدار مورد نیاز کاربران
تولید و فروش ضدیخ با کیفیت و متناسب با دمای محیطی
تولید و فروش ضدیخ بتن دارای سدیم نیترات و سدیم کلرید
تولید و فروش افزودنی های گیرش آنی برای تولید ملات یا بتن متناسب

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×