تولید و فروش ضدیخ بتن - تسریع کننده در زمان گیرش

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع برای افزایش مقاومت بتن و ملات در سنین اولیه
تولید و فروش ضدیخ مطلوب برای افزایش دمای بتن و ملات
تولید و فروش ضدیخ مناسب برای انجام کار ای ترمیمی که نیاز ب کسب مقاومت سریع بتن دارد

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×