تولید و فروش ضدیخ بتن در ساختمان سازی

شهر : مشهد

ضدیخ بتن در ساختمان سازی مانند دیگر محصولات شیمیایی افزودنی بتن در دو حالت ضدیخ بتن پودری و مایع وجود دارند که هرکدام بصورت با کلراید و ضد یخ بتن بدون کلراید تولید میشود.و دارای ترکیبات عالی و مواد افزودنی جامد گوناگون میباشد.

تولید و فروش افزودنی های بتنی- تولید و فروش ضدیخ مطلوب
تولید و فروش ضدیخ مایع بتن فاقد کلراید در مشهد

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×