تولید و فروش ضدیخ بتن برای سرعت در اجرای کار

شهر : مشهد

مقاومت در برابر یخ زدگی
افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن
کاهش پس زدن در بتن های پاششی (شاتکریت)
افزایش سرعت اجرای کار (باز کردن سریع قالب ها)
کاهش میزان گرد و خاک در پاشش بتن به روش خشک

از مزایای ضدیخ بتن در کاربری های متفاوت میباشد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد

#افزودنی_های_بتن

×