فروش ضدیخ بتن زود گیر کننده برپایه نمکهای کلسیم

شهر : مشهد

ضدیخ بتن درواقع نوعی افزودنی بتن زود گیر کننده برپایه نمک های کلسیم اسید های معدنی میباشند.این ترکیبات با مکانیسم افزایش غلظت یون کلسیم در بتن، باعث افزایش سرعت گیرش بتن میشوند.

تولید و فروش انواع افزودنی های بتن جهت تسریع در گیرش بتن
تولید و فروش انواع روانکننده ها و فوق روانکننده ها برای ایجاد یک مخلوط بتنی متناسب و کاربردی

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×