تولید و فروش فراروانکننده ها- تولید ضدیخ عالی

شهر : مشهد

فراروانکننده ها از گروه کاهنده های آب هستند و ویژگی منحصر به فردی نسبت به فوق روانکننده ها دارد و خاصیت قابل توجهی که دارند این است که براساس نیاز هر صنعت یا مشخصات فنی وشرایط اجرایی هر پروژه تولید میشود.


واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×