تولیدوفروش ضدیخ بتن- مواد افزودنی شیمیایی بتن

شهر : مشهد

عموما برای بتن از کلرید کلسیم به عنوان مواد افزودنی تسریع کننده استفاده میشود بااستفاده از این مواد شیمیایی هیدراتاسیون بتن به سرعت صورت میگیرد و تاثیر عوامل موثر برکندی واکنش تا حدودی به تاخیر می افتد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتن بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولات با کیفیتی در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×