تولید وفروش ضدیخ بتن مسلح- تولید انواع افزونی

شهر : مشهد

تولیدوفروش روانکننده وفوق روانکننده -ضدیخ فاقد کلراید
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع- تولید وفروش ابر روانکننده ها
تولید و فروش ضدیخ مطلوب-ضدیخ کاربردی برای بتن مسلح و غیر مسلح


واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت دارد.

#افزودنی_های_بتن

×