تولید و فروش ضدیخ فاقد کلراید-با خاصیت مطلوب

شهر : مشهد

یکی از مواد افزودنی بتن که به جهت تسریع واکنش هیدراسیون و جلوگیری از یخ زدن آب موجود در بتن در شرایط آب و هوایی سرد پیشنهاد میگردد. ضدیخ های فاقد کلراید هستند که انواع مختلفی دارند و در کاربری های متفاوت هم مورد استفاده قرار میگیرند.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتن بخصوص ضدیخ بتن مایع فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×