تولید و فروش ضدیخ بتن - روانکننده وکاهنده های آب

شهر : مشهد


تولید و فروش افزودنی های بتنی - مکمل های خاص بتن
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع مطلوب - تولید و فروش روانکننده ها مایع برپایه لیگنوسولفونات
تولید و فروش ضدیخ فاقد کلراید متناسب با محیط های مرطوب
تولید و فروش مکمل های بتنی حاوی فوق روانکننده ها برای ساخت تونل ها ، کانال ها و بتن های پدافندی

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×