تولید و فروش ضدیخ بتن مسلح-ضدیخ حاوی نیترات

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن مسلح فاقد کلراید
تولید وفروش ضدیخ مناسب با نوع کاربری در محیط های مختلف
تولید و فروش افرودنی های بتنی باکیفیت مناسب و کاربردی
تولید و فروش انواع روانکننده و فوق روانکننده و کاهنده های آب

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد ومحصولی با کیفیت در اختیار کابران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×