تولید و فروش ضدیخ بتنی- روانکننده و فوق روانکننده

شهر : مشهد

تولیدوفروش افزودنی های بتنی از قبیل ضدیخ مایع، روانکننده ها ،فوق روانکننده ها وکاهنده های آب
تولید و فروش ضد یخ بتن مایع برپایه پلی کربوکسیلات بعنوان یک فوق روانکننده و مود نیاز در بتن یزی های حجیم از قبیل سد ها و قطعات پیش ساخته و.....
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع برپایه نفتالین ملامین که مورد استفاده در بتن ریزی های حجیم و خود تراکم و نیمه سنگین

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیار دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×