تولیدوفروش ضدیخ با واکنش هیدراتاسیون عالی

شهر : مشهد

واکنش هیدراتاسیون دمای مخلوط بتنی را افزایش میدهد وباعث تسریع در گیرش بتن میشود. در اینصورت مقاومت و استحکام بتن هم بالا رفته و کاربران میتوانند در محیط های مختلف به مقدار مورد نیاز استفاده کنند.

تولید و فروش ضدیخ مناسب با نوع نیاز کاربر و شرایط محیطی
تولید و فروش ضدیخ بتن جهت بتن ریزی های حجیم همچون سدها
تولید و فروش ضدیخ بتن تسریع در گیرش بتن

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیار دارد و محصولی با کیفیت در اختیا کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×