تولید و فروش مواد افزودنی ضدیخ در مشهد

شهر : مشهد

مواد افزودنی ضدیخ بر وضعیت فیزیکی آب موجود در مخلوط استفاده شده در بتن ریزی تآثیر می گذارد. این مواد میتوانند نقطه انجماد آب را تا حد زیادی کاهش دهند و حتی در دمای کمتر از منفی30 درجه سانتیگراد استفاده شوند.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت را اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×