تولید و فروش ضدیخ با خواص عالی در مشهد

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ جهت گیرش سریع بتن
تولید و فروش ضدیخ مناسب با واکنش هیدراتاسیون عالی قدرت جذب بالا
تولید و فروش ضدیخ متناسب با شرایط محیطی برپایه نیترات ،سدیم و کلسیم بسته به درجه حرارت
تولید وفروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید
تولید و فروش انواع افزودنی های بتنی با خواص مورد نیار در شرایط محیطی

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ مایع فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×