فروش انواع افزودنی های بتنی -تولید ضدیخ درجه یک

شهر : مشهد

ضدیخ بتن برای هرنوع بتن ریزی درهوای زیر صفر درجه جهت کاهش آب و افزایش اسلامپ مناسب درنظر گرفته میشود.و تاثیر به سزایی در گیرایی سریعتر بتن دارد و هرچه سریعتر در سازه میتوان مورد استفاده قرار دهیم.

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع با خاصیت جدب بالا
تولید و فروش ضدیخ بتن با ایجاد مقاومت و استحکام بالا در بتن کاربردی

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×