تولید و فروش ضدیخ بتن برای جلوگیری از یخ زدگی بتن

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع مناسب در محیط های سرد
تولید و فروش ضدیخ بتن فاقد کلراید برای جلوگیری از خوردگی فولاد موجود در بتن و جلوگیری از آسیب رساندن به بتن
تولید و فروش انواع افزودنی های بتنی با خاصیت مطلوب و مناسب

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ مایع بتن فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×