تولید و فروش پوشش های آببندی متناسب با محیط

شهر : مشهد

پوشش کریستال شونده و نفوذگر آب بند بر پایه سیمان غنی شده با سدیم فعال میباشد و میزان مصرف 1/5 تا 2 کیلو گرم در متر مربع است کاربرد در مخازن و ساز های آبی میباشد.

واتراستاپ هیدروفیلیک ساخته شده از مواد ترموپلاستیک و نیز در نوع BT مواد تشکیل دهنده بنتونیت و سدیم فعال میباشد. و برای آببندی درزهای سرد اتصال کف دیواره مخازن و لوله های عبوری از جداره دیواره و درز های ایجاد شده در اثر قطع بتن و بتن ریزی مرحله ای که با منبسط شدن در اثر رطوبت ، درز را آببندی میکنند.

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی ، مواد و پوشش های آببندی فعالیت دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×