تولید و فروش انواع مواد و پوشش های آببندی در مشهد

پوشش 2 جزئی الاستومری: این نوع پوشش برپایه سیمان پلیمری و رزین میباشد و میزان مصرف بر روی بتن با سطح مناسب 1/5 تا 2 کیلوگرم در متر مربع است. و در مخازن و سازه های آبی کاربرد دارد، باعث حذف تماس آب با جسم بتن ،آببندی فشار مثبت، افزایش عمر سازه با کاهش تماس آب با شبکه فولادی میشود.


واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی و مواد و پوشش های آببندی فعالیت دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد

#افزودنی_های_بتن

×