تولید و فروش ضدیخ بتن مسلح-تولید با سرعت جذب بالا

ضدیخ بتن باعث تشدید حرارت زایی بتن میشود و همچنین سرعت فرایند هیدراتاسیون را حدود 50 درصد افزایش میدهد و زمان گیرش اولیه را هم افزایش میدهد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ و غیره ...فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×