تولید و فروش افزودنی های بتنی-تولید ضدیخ

شهر : مشهد

تولید وفروش ضدیخ بتن مایع مناسب برای ممانعت از یخ زدن بتن های مسلح و غیر مسلح
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع مناسب برای بتن ریزی در مناطق سرد سیر و یخبندان
تولید و فروش افزودنی های بتنی برای ساخت و تولید بتن در کار خانجات تولید بتن پیش ساخته

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیار دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×