تولید وفروش ضدیخ مایع بتن فاقد کلراید درمشهد

شهر : مشهد

ضدیخ بتن مایع برای افزایش سرعت گیرش در هوای سرد مناسب برای بتن های مسلح میباشد و باافزودن میزان مشخص از ماده ضدیخ به مخلوط بتنی میتوان شاهد واکنش سریع آب و سیمان بوده و در نهایت گیرش اولیه و مقاومت فشاری در مدت زمان کوتاهتری حاصل میشود.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×