تولید و فروش افزودنی های بتنی- ابرروان کننده ها

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن مطلوب بادرجه دمایی مناسب
تولید و فروش ضدیخ درجه یک متناسب با شرایط محیطی در مشهد
تولید و فروش افزودنی های بتنی -روانکننده ها و فوق روانکننده ها که باعث تولید بتنی مقاوم و نفوذ ناپذیر میشود.

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد ومحصولات باکیفیتی در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×