تولیدو فروش افرودنی های مطلوب بتن- ضدیخ

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن-ضد یخ فاقد کلراید-ضد یخ ویژه-ضدیخ بتن مسلح
تولید و فروش ضدیخ مایع بر پایه نیترات، سدیم و کلسیم با بهترین کیفیت
تولید و فروش اکثر افزودنی های بتن- روانکننده ها و فوق روانکننده ها

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولات مناسبی را در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×