تولید و فروش ضدیخ درجه یک در مشهد

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع مطلوب برای بتن ریزی در مناطق سردسیر
تولید و فروش افزودنی های بتن با بهترین کیفیت
تولید و فروش ضدیخ بتن فاقد کلراید بدون اثر مخرب بر روی بتن

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتن بخصوص ضدیخ مایع فعالیت بسیاری دارد و محصولات ارزنده ای را در اختیار مشتریان قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×