تولید و فروش افزودنی های بتنی- الیاف پلی پرو پیلن

شهر : مشهد

فزودنی های بتنی بخصوص الیاف پلی پرو پیلن باعث افزایش استحکام کششی، کاهش ترک های ناشی از حرارت واکنش هیدراتاسیون مناسب در کف سازی های بتنی و عملیات شاتکریت میباشد.
تولید و فروش مصالح نوین از قبیل افزودنی های بتنی شامل الیاف پلی پرو پیلن و غیره.....

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید مکمل ها و افزودنی های بتنی فعالیت دارد و محصولات ارزنده ای را در اختیار مشتریان قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×