تولید و فروش انواع مکمل ها- مکمل های خاص بتن

شهر : مشهد

مکمل های خاص بتن از قبیل پودر میکروسیلیس، الیاف پلی پرو پیلن، ضدیخ مایع بر پایه نتیرات، هوازاها میباشد.
که هرکدام به میزان کافی در کاربری های متناسب مورد استفاده قرار میگیرد.

تولید و فروش انواع مکمل ها و افزودنی های بتنی در مشهد
تولید و فروش ضدیخ مایع برپایه نیترات سدیم و کلسیم
تولید و فروش افزودنی های هوازا جهت تولید حباب های هوا بصورت منظم

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید این افزودنی ها و مکمل های بتنی فعالیت دارد و محصولات ارزنده ای را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

#افزودنی_های_بتن

×