تولید و فروش افزودنی های مایع واترپروف در مشهد

شهر : مشهد

واترپروف مایع بتن یک محصول فرموله شده از روان کننده ها و اسید های چرب غیرآلی است. از این محصول برای آببندی کردن و نفوذ ناپذیر ساختن انواع بتن و ملات استفاده میشود. از قابلیت های عالی این ماده این است بسرعت در آب حل میشود و باعث میشه که ذرات سیمان بهم نچسبد.

میزان مصرف این ماده در بتن به اندازه 1/5-1 درصد وزن سیمان است که در سازه ها و مخازن آبی ، پرکننده حفرات موینه بتن و فواصل ما بین سنگدانه ها و فیلم سیمان، مناسب برای پوشش های گرانولیک ملات های سیمانی، مورد استفاده در استخر ها و سازه های آبی میباشد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید این افزودنی ها فعالیت دارد و محصول بسیار مناسبی را در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×