تولید و فروش افزودنی بتنی- انواع ژل ها و مکمل ها

شهر : مشهد

افزودنی های بتنی از قبیل ژل ها و مکمل های بتنی انواع مختلفی دارد و برای محیط ها و کاربری های مختلفی استفاده میشود .
برای مثال ژل میکروسیلیس دارای فوق روانکننده، الیاف پلی پروپیلن وپودرمیکروسیلیس میباشد و در بازه 3 الی 5 درصد وزن سیمان مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربری های زیادی از قبیل بتن های توانمند،خود متراکم با سطوح صاف، بتن ریزی سازه های آبی که بسیار در معرض رطوبت قرار دارند
و سازه هایی ک در تماس با خاک دچادر خوردگی میشوند همانند اسکله ها

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیار دارد و محصولاتی متناسب با نیاز مشتری در اختیار قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×