تولید ضدیخ باکیفیت بتن مایع در مشهد

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ مطلوب - تولید و فروش در مشهد
تولید و فروش ضدیخ متناسب با بتن مورد نیاز
تولید و فروش ضدیخ بتن بدون کلراید- تولید و فروش به مقدار مورد نیاز

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ مایع فعالیت دارد و محصولی متناسب با نیاز مشتری فراهم می آورد.

#افزودنی_های_بتن

×