تولید فوق روانکننده ها- برپایه پلی کربوکسیات

شهر : مشهد

افزودنی های بتن از جمله روانکننده ها و فوق روان کننده ها انواع مختلفی دارد که یکی از مهمترین و کاربردی ترین آن ها فوق روانکننده ای است که برپایه پلی کربوکسیلات میباشد و میزان مصرف آن 0/8-0/3 درصد وزن سیمان مصرفی است.

این فوق روانکننده در بتن ریزی های حجیم از قبیل سدها ،قطعات پیش ساخته، دیوار های برشی، و همچنین بتن ریزی های طولانی مورد استفاده قرار میگیرد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت عالی دارد و محصولات بسیاری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

#افزودنی_های_بتن

×