فروش و تولید افزودنی های بتن -انواع روانکننده

شهر : مشهد

روانکننده ها و فوق روانکنند ها و کاهنده های آب انواع متفاوتی دارند که از هرکدام متناسب با شرایط پیش رو استفاده میشود

روانکننده مایع برپایه لیگنو سولفونات که میزان مصرفش 1/2-0/5 درصد وزن سیمان مصرفی میباشد را در بتن ریزی سبک با روانی متوسط برای سقف ها و فونداسیون بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید این افزودنی های بتنی فعالیت بسیار دارد و محصولات فوق العاده ای را در اختیار مشتریان عزیز قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×