تولید و فروش انواع افزودنی ها و مکمل های بتنی

شهر : مشهد

کاربردی ترین افزودنی های بتن در امر کار با بتن به منظور ایجاد تاثیر مورد نظر در بتن بصورت اقتصادی تر بااستفاده از انواع افزودنی ها صورت میگیرد در این راستا واحد بازرگانی مجموعه بنیان سازه در زمینه تولید این افزودنی ها فعالیت دارد.

#افزودنی_های_بتن

×