تولید و فروش ضدیخ بتن مسلح با سرعت هیدراسیون بالا

شهر : مشهد

استفاده از تند گیر کننده ها یا ضدیخ بتن عموما در بتن ریزی درشرایط هوای سرد صورت می گیرد، در این راستا واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتن فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت تحت اختیار مشتریان عزیز قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×