تیرچه.یونولیت.بلوک سبک.آجرسبک.ایزوگام

شهر : تبریز

اطلس نوین سهند: تامین کننده کلیه مصالح نوین ساختمانی اعم از تیرچه . یونولیت .بلوک . آجرسبک . ایزوگام در شهر تبریزمیباشد

#مصالح_پایه

×