تولید وفروش ضدیخ بتن بدون کلراید درمشهد

شهر : مشهد

تولید و فروش انواع افزودنیهای بتن در واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در مشهد به صورت عمده میباشد .
تولید و فروش ضدیخ بتن درمشهد
تولید وفروش ضدیخ بتن بدون کلر ونیترات دار مشهد
فروش ضدیخ قوی و بدون کلراید و درجه یک
فروش ضدیخ بتن جهت استفاده دربتن های مسلح

#افزودنی_های_بتن

×