زلزله از 1405 به بعد تلفات جانی ندارد

شمار نشریه : 206

معاون مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي گفت: در 10 سال آينده اگر در روستاها زلزله هم بيايد هيچ تلفات جاني به دليل ضعف در مقاومسازي نخواهيم داشت.

به گزارش پيام ساختمان، عزيزالله مهديان در نشست خبري با بيان اينکه در مناطق روستايي نه مشکل کمبود مسکن که مشکل بد مسکني داريم، ضمن مروري بر روند افزايش تسهيلات مسکن روستايي طي برنامههاي توسعهاي، گفت: در سال 1373 و آغاز برنامه دوم توسعه، چهار ميليون خانه روستايي داشتيم و سقف تسهيلات 150 هزار تومان بود که کافي نبود اما در برنامه چهارم توسعه سقف تسهيلات به چهار ميليون تومان رسيد.

وي گفت: طي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، با نوسازي و بهسازي سالي 200 هزار واحد، تعداد قابل قبولي خانه روستايي ساخته و 40 درصد واحدهاي روستايي مقاومسازي شدند.

معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در خصوص اقداماتي که از سال 84 تاکنون توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي انجامشده است ،توضيح داد: در اين مدت 350 هزار واحد تخريبشده در حوادث بازسازي شدند و يکميليون و 641 هزار واحد تسهيلات دريافت کردند. همچنين ساخت يکميليون و 457 هزار واحد هم به اتمام رسيده و طبق برنامه تا پايان 1405 بيش از دو ميليون واحد تخريب، بازسازي يا ساخته ميشود.

مهديان با بيان اينکه در کل يک ميليون و 800 هزار واحد طي 10 سال گذشته بازسازي و بهسازي شدند، بر کيفيت بازسازي مناطق روستايي تأکيد کرد و گفت: در 10 سال آينده اگر در روستاها زلزله بيايد هم هيچ تلفات جاني به دليل ضعف در مقاومسازي نخواهيم داشت.

مهديان با بيان اينکه تمام بانکها تسهيلات 15 ميليون توماني مسکن روستايي با کارمزد پنج درصد را  ابلاغ کردهاند، گفت: برخي بانکها اين تسهيلات را به ميزان 50 درصد و برخي ديگر مانند بانک تجارت اين تسهيلات را 100 درصد ابلاغ کردهاند، درحاليکه دولت حدود هزار و 400 ميليارد تومان يارانه سود به بانکها بدهکار است.

معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي ادامه داد: تسهيلات 15 ميليون توماني مسکن روستايي 50 درصد مبلغ موردنياز براي ساختوساز يکخانه روستايي را پوشش ميدهد. دولت نيز در تلاش است با ارائه تسهيلات روستاييان را تشويق کند تا از شهرها به روستاها بازگردند. ضمن اينکه بر اساس آخرين سرشماري هماکنون پنج ميليون و 800 هزار خانوار روستايي داريم و در تلاشيم هر خانوار يک خانه روستايي داشته باشد.

مهديان با پيشبيني اينکه تا پايان 1405 حدود 75 درصد خانههاي روستايي بازسازي شوند، گفت: تا آن زمان تعداد واحدهاي روستايي به 6 ميليون و 200 هزار واحد ميرسد.

وي در ادامه گفت: ممکن است مذاکرات و توافق هستهاي تأثيري در روند پرداختهاي بانکي و منابعشان داشته باشد و اميدواريم اين تغيير به وجود بيايد و شاهد نوسازي و بازسازي بيشتري باشيم.

مهديان در خصوص بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده کشورمان گفت: بهغيراز دو شهر آبادان و خرمشهر که ستاد بازسازي جداگانه داشتند، نوسازي بقيه مناطق با بنياد بوده که در حال حاضر ميزان کمي از بازسازي مناطق نزديک به مرز، به علت مسائل امنيتي و نظامي باقيمانده و دولت در تلاش است زودتر مناطق باقيمانده را بازسازي کند.