اخبار ساختمان ، مطالب و مقالات ساختمانی

مهندس بیژن خطیبی
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس بیژن خطیبی

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

تردید در سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان
نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران؛

تردید در سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان

انتشار فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات نظام مهندسی تهران، سلامت این انتخابات را با ابهام مواجه کرده و به نظر می رسد تخلفات برخی از نامزدها در روند بررسی صلاحیت ها نادیده گرفته شده است.

شرط سلامت در انتخابات پایبندی به موازین قانونی است.
مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص برگزاری انتخابات سالم گفت:

شرط سلامت در انتخابات پایبندی به موازین قانونی است.

،مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی را ناقص دانسته و افزود: بنده مخالف ابلاغیه نیستم اما آن را ناقص می دانم .

. . . . 1 2 3 . . . .
×