اخبار ساختمان ، مطالب و مقالات ساختمانی

باید سرویس تعمیر و نگهداری از ساختمان ایجاد کنیم

باید سرویس تعمیر و نگهداری از ساختمان ایجاد کنیم

یک نامزد هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی گفت : رفع مشکلات ساختمانهای موجود از طریق راه اندازی سرویس تعمیر و نگهداری در نظام مهندسی، می تواند زمینه اشتغالزایی بخش زیادی از مهندسی را فراهم کند.

کامران تیموری
معرفی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

کامران تیموری

سوابق شغلی

گروه انتخاباتی صنعت احداث
معرفی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

گروه انتخاباتی صنعت احداث

لیست پیشنهادی کاندیداهای مورد حمایت گروه انتخاباتی صنعت احداث

مهندس سعید آسویار
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس سعید آسویار

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

گروه پیمان
معرفی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

گروه پیمان

اتحاد مهندسان شهرستان های استان تهران

گروه سازندگان فردا
معرفی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

گروه سازندگان فردا

جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در اجرای ساختمان و ارجاع مناسب کارها

فربود سعادت
معرفی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

فربود سعادت

سوابق شغلی و تحصیلی

گروه مهندسی آینده
معرفی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

گروه مهندسی آینده

به آینده بیاندیشید

مهندس ایرج رهبر
معرفی نامزدهای هشتمین انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان

مهندس ایرج رهبر

اینجانب ایرج رهبر بعنوان یکی از کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اعتقاد و التزام به تکالیف مهمی در این حوزه که مورد اشاره قرار خواهد گرفت دارم .

مهدی سلیمی فر
معرفی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهدی سلیمی فر

مهندس مهدی سلیم فر نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس احمد خرم
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس احمد خرم

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس سیامک الهی فر
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس سیامک الهی فر

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

دکتر عباس اکبرپور
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

دکتر عباس اکبرپور

یک نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی با اشاره به ورود منابع مالی زیاد به سازمان نظام مهندسی در دوره ششم و هفتم گفت: در این دوران منابع مالی زیادی به سازمان آمد که عمدتا از ناحیه نظارت بود و می بایست اصل و سود این منابع بین مهندسین تقسیم می شد که چون توزیع نشد تبدیل به عامل فساد در سازمان شد

دکتر محمد رضا عطرچیان
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

دکتر محمد رضا عطرچیان

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس سهیل اسمعیلی دورانی
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس سهیل اسمعیلی دورانی

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

دکتر شمس نوبخت
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

دکتر شمس نوبخت

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس قدرت الله کاظمی
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس قدرت الله کاظمی

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس سید محمد غرضی
نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس سید محمد غرضی

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

. . . . 1 2 3 . . . .
×