لباس زلزله

یک طراح احتمالاً ژاپنی، لباسی طراحی کرده که به راحتی با یک زیپ بسته میشود، پنل های خورشیدی موجود در این لباس، انرژی خورشید را به انرژی جنبشی تبدیل کرده و گرمای لازم را در شب های سرد مناطق سردسیر زلزله زده تأمین میکند. هرچند آسیب های جدی حاصل از زلزله را مهار نمیکند اما هرچه باشد از یک پتو بهتر است!
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 188فهرست مطالب شماره 188
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×