menu

ثبت آگهی رایگان

زلزله مانند مرگ است

زلزله-مانند-مرگ-است

مؤسس شبکه شتاب نگاری کشور گفت: شبکه شتاب نگاری ما نسبت به استاندارد های جهانی سطح بالایی دارد به گونه ای که می توان گفت پس از آمریکا و ژاپن رده سوم را در اختیار داریم،البته باید دستگاه های قدیمی مرمت یا جایگزین شوند.

مؤسس شبکه شتاب نگاری کشور گفت: شبکه شتاب نگاری ما نسبت به استاندارد های جهانی سطح بالایی دارد به گونه ای که می توان گفت پس از آمریکا و ژاپن رده سوم را در اختیار داریم،البته باید دستگاه های قدیمی مرمت یا جایگزین شوند. علی اکبر معین فر، در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در مورد زلزله تهران گفت: دوره آمدن زلزله ها عدد ریاضی نیست بلکه احتمال است و بر مبنای زلزله های گذشته عنوان می شود. تهران احتمال وقوع زلزله دارد اما شدت و زمان آن قابل پیش بینی نیست.به عبارتی زلزله مانند مرگ است. وی در رابطه با خسارت های زلزله پایتخت هم با بیان اینکه میزان خسارت ها به پارامترهای مختلفی بستگی دارد، خاطرنشان کرد: تنها می توان گفت تلفات بسیار بالا خواهد بود و حتی در مورد تلفات بافت فرسوده نمی توان اظهارنظر قطعی کرد. مؤسس شبکه شتاب نگاری کشور اضافه کرد: به طورکلی حدود 70 درصد ایران روی گسل قرار دارد،بنابراین آموزش هایی که به مردم داده می شود، بسیار مهم است و امیدواریم علاوه بر شیوه پناه گیری باعث شود تا مردم ساخت وسازشان را به متخصص بسپارند. اعتقاددارم که اگر آیین نامه 2800 به خوبی اجرا شود، ساختمان های ما مشکلی نخواهند داشت چراکه این آیین نامه جزو آیین نامه های به روز دنیاست و سلامت ساختمان را تضمین می کند. به هرحال باید همیشه آماده باشیم.
انتهای خبر/پیام ساختمان
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×