توجه به زلزله مسئولیتی فراسازمانی است

رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران توجه به موضوع زلزله و لرزه خیزی کشور را مسئولیتی همه شمول و فراسازمانی ذکر کرد.

توجه-به-زلزله-مسئولیتی-فراسازمانی-است
رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران توجه به موضوع زلزله و لرزه خیزی کشور را مسئولیتی همه شمول و فراسازمانی ذکر کرد. دکتر "فرهنگ احمدی گیوی" در مراسم آغازین همایش علمی "10 سال پس از زلزله بم 1382؛ آموخته ها و گام های پیش رو" گفت: با توجه به موقعیت لرزه خیزی کشور به دلیل واقع شدن بین دو صفحه عربستان و اوراسیا و نیز تبعات ملی و جنبه انسانی پدیده زلزله، توجه به آن و آثار و عواقب آن از حوزه مسئولیت یک ارگان یا نهاد خارج بوده و مسئولیتی فراسازمانی و همگانی محسوب می شود. وی با اشاره به زلزله بم به عنوان یکی از مخرب ترین زلزله های اخیر در کشور افزود: اینکه ما و نهادهای همتراز مسئولیت تمامی خرابی ها، ویرانی ها و پیامدهای منفی این زلزله را به گردن مسئولان اجرایی بیندازیم؛ نقش و مسئولیت مان را سلب نکرده و کاهش نخواهد داد. دکتر احمدی گیوی خاطر نشان کرد: مسئولیتی که مراکز علمی نظیر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در راستای کاهش خطرپذیری کشور دارند، به مراتب جدی تر و بنیادی تر است. رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق ایمنی کشور در برابر زلزله همکاری این نهادها اجتناب ناپذیر است؛ مشروط بر آنکه رعایت اولویت ها و وظایف حاکمیتی که بر عهده آنها گذاشته شده، منظور شود.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×