شبیه سازی فرایندهای جوشکاری

پژوهشگران گروه تخصصی مهندسی جوشکاری دانشکده مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با همکاری اساتید مرکز Computational Simulation دانشگاه Curtin استرالیا موفق به آنالیز محاسباتی جامع در زمینه کاهش تنش های پسماند طی فرایند جوشکاری ذوبی شدند. مهندس عباس تمدن، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری دانشگاه آزاد و محقق طرح با اعلام این مطلب گفت: فرایندهای جوشکاری ذوبی(شامل جوشکاری لیزری، پلاسما و قوسی) و نیز جوشکاری حالت جامد( FSW) در صنایع مختلفی نظیر هوافضا، صنایع دریایی، سازه، سکوهای نفتی و خطوط انتقال فراورده های نفتی و پتروشیمی از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. وی با بیان اینکه فناوریهای نوین جوشکاری در سطح جهان پیشرفت روزافزونی دارد و ارتباط با مراکز مطرح جهانی و همکاری های بین المللی برای انتقال دانش فنی به داخل کشور ضروری است، افزود: در این راستا پروژه «آنالیز محاسباتی جامع در زمینه کاهش تنش های پسماند در طی فرایند جوشکاری ذوبی» با همکاری دکترChunsheng Lu، رییس مرکز تحقیقاتی Computational Simulation دانشگاه Curtin استرالیا، با موفقیت انجام شد. تمدن ادامه داد: با استفاده از شبیه سازی در مقیاس Multi-physics، موفق به دست یابی حالتی بهینه برای حداقل کردن اعوجاج ناشی از تنش های پسماند به کمک مدل سازی نحوه پیش گرمایش (pre-heating) و حرارت ورودی در روش های جوشکاری ذوبی شده ایم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 184فهرست مطالب شماره 184
×