menu

ثبت آگهی رایگان

عملکرد متولیان بافت فرسوده را پیگیری می کنیم

گروه ساخت و ساز: نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور با حضور کارگروه های 14 گانه در سالن شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد کارگروهای تخصصی بهداشت و درمان، حمل ونقل و شریان های طبیعی، همچنین مقاوم سازی و نوسازی زیرساخت های امدادی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این نشست برخی کارگرو های 14گانه به بیان مشکلات و تنگناها در این زمینه پرداختند. بیت اللهی، نماینده کارگروه زلزله با بیان اینکه وظایف کارگرو ه ها در هم تنیده است، گفت: از ریاست سازمان مدیریت بحران، خواستار فراهم کردن تمهیداتی برای ایجاد ارتباط هر چه بیشتر کارگرو ه ها هستیم. وی با بیان اینکه کاگرگرو ه ها از نظر مالی با مشکلات زیادی مواجه هستند، خطاب به رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: کارگرو ه ها بازوی مدیریت بحران هستند و پویایی آنها پویایی شماست. وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی از مسئولان و متولیان زلزله، گفت: متاسفانه بعضی از متولیان ما در خواب غفلت به سر میبرند و شاید با بروز زلزله ای خفیف و بدون خسارتی در تهران بیدار شوند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در این نشست، با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی مدیریت بحران باید به صورت مستقل و مداوم وظایف خود را رصد و پیگیری کنند، گفت: مدیریت بحران در سال های مختلف شاهد اتفاقات گوناگون بوده است و دستگاه های اجرایی باید در هر لحظه آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث داشته باشد. اسماعیل نجار درخصوص بحث آموزش نیز بیان داشت: آموزش باید از سطوح مختلف به خصوص از سطوح پایین تر یعنی از مردم شروع شود تا آنها نیز بتوانند در بحث بحران عملکرد خوبی داشته باشند. رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور اضافه کرد: زلزله در کشور اتفاق می افتد و باعث تخریب ساختمان ها می شود، اما سوال اینجاست که آیا همه این ساختمان ها مربوط به 60 سال گذشته اند یا اینکه در سال های اخیر براساس مجوز و با نظارت دستگاه های مربوطه بنا شده اند، بالاخره متولی ساخت و ساز در کشور کیست؟ معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه هیچ منطقی نمیگوید که کار دست ما و هزینه مربوط به آن در دست دیگران باشد، افزود: از دوره دولت قبل این بودجه در اختیار معاونت راهبردی قرار گرفته و در دولت فعلی نیز این بودجه همچنان در اختیار این معاونت است. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار پیام ساختمان که چه برنامه ای برای نوسازی بافت های فرسوده دارید، گفت: متولی بافت فرسوده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری است که تا به حال اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. مدیریت بحران متولی مستقیم آن نیست اما به دنبال پیگیری اقدامات متولیان در بافت فرسوده است. رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور با بیان اینکه بخشی از عملکرد متولیان در بافت فرسوده به امکانات کشور بستگی دارد، گفت: رسانه ها با فرهنگ سازی در بین مردم میتوانند فرایند نوسازی را تسریع کنند. وی همچنین درباره نحوه پیشگیری قبل از وقوع بحران، گفت: اصلی ترین موضوع در مدیریت بحران، پیشگیری است و قرار نیست که فقط دنبال کشیدن مردم از زیر آوار باشیم، مردم هم باید اصول پیشگیری را مد نظر قرار دهند. او ادامه داد: برخی از مردم عنوان میکنند که سرمایه ما برای کیفیسازی ساختمان کافی نیست، در حالی که اگر قرار است 120 متر ساختمان بیکیفیت ساخته شود، میتوان همان ساختمان را با مساحت 100 متر با افزایش کیفیت و رعایت آیین نامه 2800 ساخت. در این زمینه نیز نقش رسانه ها در فرهنگ سازی غیر قابل انکار است.
انتهای خبر/پیام ساختمان
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 184فهرست مطالب شماره 184
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×